Expertise

Onis Vastgoed ontwikkelt
duurzaam, slim, circulair en met oog op de toekomst

We zijn een multidisciplinaire organisatie. Ook complexe opgaves, waar meerdere functies samenkomen, ontwikkelen wij. Kennis en ervaringen worden binnen onze teamleden en samenwerkingspartners uitgewisseld en zo ontstaat een waardevolle kruisbestuiving. Met duurzame oplossingen en slimme technologie spelen wij in op de wensen van de huidige én toekomstige gebruiker.

Nr. 01
Duurzaamheid

Klimaatbestendige wijken en steden zijn de uitdaging voor de toekomst. Duurzaamheid is integraal onderdeel van elke ontwikkelingsopgave bij Onis Vastgoed. Vooral op het gebied van energie, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde scoren wij hoger dan onze concurrenten gemiddeld doen. We denken in mogelijkheden, zonder de haalbaarheid en maakbaarheid uit het oog te verliezen. Verduurzamen van onze leefomgeving is lastig en complex en des te interessanter voor ons om hier steeds beter in te worden.

Een voorbeeld van een duurzaam project

Nr. 02
Leefomgeving

De gebouwen en woningen die wij ontwikkelen maken onderdeel uit van een openbaar gebied en vormen de leef- en werkplek voor de gebruikers. Bij elke keuze die we maken, zijn we ons hier bewust van. Onis Vastgoed ontwikkelt inspirerende en dynamische werkplekken, fijne woningen en chique hotels waar duurzaamheid, comfort en vernieuwing hand in hand gaan.

Statuur laat zien wat we bedoelen

Nr. 03
High-End

We ontwikkelen gebouwen en woningen die we willen ‘houden’, omdat ze nu én over 20 jaar nog goed functioneren en mooi zijn. Onis Vastgoed is niet uit op een ‘quick-win’. Zowel met slimme technieken, als ontwerptechnisch is alles bij ons gericht op langetermijnkwaliteit, comfort en gebruiksgenot.

Zo doen we dat!

Nr. 04
Circulair bouwen

Bij elke ontwikkeling staat circulariteit als onderwerp op onze agenda. We onderzoeken in hoeverre we gebruikte materialen kunnen hergebruiken en gaan er op voorhand niet vanuit dat het iets kost maar dat het juist iets “oplevert”. Ook kijken we of (delen van) het gebouw demontabel kan worden ontworpen of dat de functie, in de toekomst, kan veranderen. Voor Onis Vastgoed is circulair bouwen geen doel op zich, maar zit verweven in onze genen.

Vanuit Zwolle ontwikkelen we al vele jaren circulair!